Концертантка/InAConcert Концертантка / In a concert полотно, олія / oil on canvas 75x45cm